Privacy verklaring

Studiebegeleiding Weert doet er alles aan om uw privacy en die van uw zoon/dochter te beschermen en te respecteren. We zullen gegevens van u en/of uw zoon/dochter alleen gebruiken om de diensten te leveren die u bij ons afneemt. Deze gegevens zullen nooit aan een derde worden verkocht.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. We verwerken alleen gegevens die je zelf hebt verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer privé / werk
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Schoolgegevens en inlogcodes van het leerlingvolgsysteem (zoals Magister, Somtoday, It’s learning of Eduarte) dat door betreffende school gebruikt wordt.
 • Bankgegevens ten behoeve van de machtiging automatische incasso

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 1. Voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die zijn ingevuld op een contactformulier, worden gebruikt om een te antwoorden op de contactaanvraag, of om een contract op te stellen
 2. Bij inschrijving voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen gebruiken we alleen die gegevens die nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk te helpen.
 3. Uw voor- en achternaam en e-mailadres en/of mobiele nummer gebruiken we voor het sporadisch verzenden van informatieve mails. U kunt elk moment aangeven deze mails liever niet te ontvangen.
 4. Bankrekeningnummer en naam voor de machtiging automatische incasso.

Delen van gegevens met derden

SBW deelt persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Een goed voorbeeld waarbij wij een verwerkersovereenkomst hebben is Snelstart.

Beveilig persoonsgegevens

SBW neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sbweert.nl

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten sbweert.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

(Wettelijke) Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan, om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, op het beperken van de verwerking en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Als u een van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact op met  info@sbweert.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Weert, 1 maart 2021, versie 1.0