Wat doen wij

Huiswerkbegeleiding

Wij verzorgen huiswerkbegeleiding voor alle kinderen die op de middelbare school zitten.
Daarbij realiseren we ons dat niemand hetzelfde is en streven wij de doelen na die de leerling zichzelf stelt. Soms maken we tijd om te motiveren, stimuleren, activeren. Soms ook juist even niet. School is veel meer dan alleen maken en leren van huiswerk. Als er -om welke reden ook- geen ruimte is in je hoofd om met school bezig te zijn, helpen we je eerst om ruimte te maken. En dán gaan we aan de slag. Je krijgt vakinhoudelijke hulp en hulp bij studievaardigheden. Samenvattingen maken, actief leren. Alles wat je kan helpen om goed door je middelbare schooltijd te komen!

Bijles

Als je puur vakinhoudelijke ondersteuning nodig hebt, dan kun je het beste een bijles plannen. Je gaat dan met één van onze medewerkers aan de slag om het betreffende vak onder de knie te krijgen, in een 1-op-1 setting. De bijlessen worden doorgepland, zolang als dat wenselijk is. En daarna stopt het gewoon.

Training

Brugklastraining ‘Jump’

Deze training is bedoeld voor leerlingen die binnenkort naar de brugklas gaan. In 4 bijeenkomsten van 1,5 uur (waarvan de laatste plaatsvindt nádat school is begonnen) behandelen we zaken zoals planning en organisatie, actief leren, de werking van het brein, motivatie etcetera.

Al onze ervaringen van de afgelopen jaren zijn in deze training verwerkt.

Meer info en data vind je hier!

Basisschoolbegeleiding

Als je kind op de basisschool vastloopt, wat vaak voorkomt op het gebied van begrijpend lezen en rekenen, kan het zinvol zijn om (tijdelijk) ondersteuning te bieden. Dit betreft altijd maatwerk; neem contact met ons op via het contactformulier!